Reklama

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą reklamową oraz dostępnymi powierzchniami bannerów reklamowych.


Pobierz prezentację powierzchni reklamowych (pdf)


Warszawskie Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o. o.

ul. Wolska 84/86 lok. 211, 01-041 Warszawa

Tel. +48 792 599 999 , +48 (22) 299 26 90

Warszawskie Centrum Obsługi Biznesu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wolskiej 84/86 lok. 211 , 01-141 Warszawa, Polska, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: 0000472882 , kapitał zakładowy w wysokości 100.000, 00 zł w pełni opłacony, NIP: 527-269-88-85, REGON: 146827166

Top