Kontakt

Warszawskie Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o. o.

Al. Jana Pawła II 63/2 , 01-031 Warszawa

Tel. +48 792 599 999 , +48 (22) 299 26 90

Warszawskie Centrum Obsługi Biznesu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 63 lok. 2, 01-031 Warszawa, Polska, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: 0000472882 , kapitał zakładowy w wysokości 100.000, 00 zł w pełni opłacony, NIP: 527-269-88-85, REGON: 146827166

Top